Politika privatnosti

Ver. 2, rev. 0

17.05.2023. — u tijeku

O nama

 

KONZORCIJ ARC2, PROJEKT SUFINANCIRAN IZ PROGRAMA PRAVA, JEDNAKOST I GRAĐANSTVO EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2019. NA TEMELJU SPORAZUMA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA BR. 874524.

 

Koordinator projekta: Agencija za zaštitu osobnih podataka https://azop.hr/

 

Partneri u projektu: Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu https://www.foi.unizg.hr/en,

Garante Privacy https://www.garanteprivacy.it/web/garante-privacy-en,

Sveučilište Vrije u Bruxellesu https://www.vub.be/en,

Sveučilište u Firenci https://www.unifi.it/changelang-eng.html.

 

Internetski alat Olivia izradili partneri u okviru projekta ARC2 koji sufinancira EU. Naš interdisciplinarni istraživački tim sastoji se od stručnjaka za zaštitu podataka i informatike, matematike, statistike, ali i iz obrazovnih znanosti, kao i visokokvalificiranih stručnjaka te posjeduje bogato projektno i istraživačko iskustvo iz analitike učenja i srodnih područja. 

 

Koja je svrha internetskog alata Olivia?

Internetski alat Olivia osmišljen je za podizanje svijesti među malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) o važnosti zaštite osobnih podataka. Primarni cilj ovo alata je pomoći poduzećima u razumijevanju njihovih zakonskih obveza iz područja zaštite osobnih podataka. Olivia nastoji osnažiti korisnike pružajući uvid u načela zaštite podataka i usmjeravajući ih u provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu osobnih podataka koje obrađuju.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI!

Sadržaj u internetskom alatu Olivia je informativnog karaktera. Uspješan prolazak svih tečajeva  u internetskom alatu Olivia, ispunjavanje kontrolnih popisa za samoprocjenu i generiranje predložaka za politiku privatnosti, evidenciju aktivnosti obrade, obrasce privole, procjene učinka na zaštitu podataka, procjene legitimnog interesa i druge dokumente ne znači da ste uklađeni s Općom uredbom o zaštiti podataka i zakonskim propisima o zaštiti podataka. Konzorcij ARC2 odriče se svake odgovornosti za pogrešno tumačenje ili nerazumijevanje uputa povezanih s ispunjavanjem predložaka, kontrolnim popisima za samoprocjenu i drugim dokumentima u okviru alata Olivia, kao i za sve netočnosti u ispunjavanju dokumenata. Ako niste sigurni kako ispuniti predloške, preporučujemo da zatražite savjet pravnog i/ili IT stručnjaka.

 

Pristankom na ove uvjete pružanja usluge slažete se da ćete biti obvezani ovim uvjetima pružanja usluge i moći ćete nastaviti koristiti uslugu. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih uvjeta korištenja, ne možete koristiti uslugu.

 

Molimo pažljivo pročitajte našu politiku privatnosti prije korištenja internetskog alata Olivia u kojoj se možete informirati o svojim pravima te koja opisuje kako prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke kada koristite alat Olivia.

 

Tko može koristiti ovu Uslugu

Ova je usluga besplatno dostupna registriranim korisnicima. Potpuna funkcionalnost alata, kao što je primanje potvrda o završetku tečaja i spremanje nacrta samoprocjena i dokumenata, dostupna je samo registriranim korisnicima.

 

Iako je posebno namijenjen hrvatskim i talijanskim mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima, besplatno ga mogu koristiti svi službenici za zaštitu podataka iz javnog i privatnog sektora, kao i svi ostali voditelje obrade i izvršitelje obrade u cijelom Europskom gospodarskom prostoru (EGP).

 

Korištenje alata Olivia

Naša usluga dio je kontinuiranog projekta ARC2 financiranog sredstvima EU-a koji provodimo s ciljem pomaganja MSP-ovima kroz različite aktivnosti i suradnje s malim i srednjim poduzećima u razumijevanju njihovih obveza koje proizlaze iz zakonskih okvira za zaštitu podataka u Hrvatskoj i Italiji. Zbog toga je moguće da će se usluga s vremenom mijenjati na temelju rezultata istraživanja, evaluacija i zahtjeva za promjenama od naših korisnika. 

 

Usluga vam se pruža sa svim greškama i nedostacima bez jamstva bilo koje vrste. Bez ograničenja na gore navedeno, Konzorcij ARC2 ne daje nikakvo jamstvo niti se ne obavezuje, te ne daje nikakvu izjavu ni na koji način da će usluga zadovoljiti vaše zahtjeve, postići željene rezultate, biti kompatibilna ili raditi s bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sustavima ili uslugama, raditi bez prekida, zadovoljavati bilo kakve standarde performansi ili pouzdanosti ili biti bez pogrešaka ili da se bilo kakve pogreške ili nedostaci mogu ili će ispraviti.

 

Kada izradite račun, u obvezi ste pružiti točne, potpune i aktualne podatke. Ako to ne učinite, to predstavlja kršenje uvjeta, što može rezultirati trenutnim ukidanjem vašeg računa na našoj usluzi. Svi korisnički računi i korištenje sustava prate se kako bi se spriječilo iskorištavanje usluge i temeljne IT infrastrukture te zaštitili naši korisnici od potencijalnih prijetnji i zlouporabe njihovih podataka. 

 

Stvoreni sadržaj

ARC2 Konzorcij nije odgovoran za sadržaj koji su unijeli korisnici. Izričito razumijete i slažete se da ste isključivo odgovorni za sadržaj i za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim računom i vašim stvorenim sadržajem, bilo da je to učinjeno od strane vas ili bilo koje treće osobe koju ste pozvali da doprinese izradi vaših modula/predložaka/upitnika za samoprocjenu.

 

Bilo koji sadržaj spremljen u sustav neće se koristiti ni u kakve svrhe osim osiguravanja integriteta, sigurnosti i pravilnog funkcioniranja usluge. Ako želite, svoje podatke možete izbrisati u bilo kojem trenutku. Sva izvješća i predlošci generirani tijekom korištenja usluge nisu spremljeni u sustav. Izvješća i predlošci generiraju se iz spremljenih podataka, a sve privremene datoteke potrebne za postupak odmah se brišu.

 

Povreda intelektualnog vlasništva

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih. Naša je politika odgovoriti na svaku tvrdnju da sadržaj objavljen na usluzi krši autorska prava ili drugo kršenje intelektualnog vlasništva bilo koje osobe. Ako ste vlasnik autorskih prava ili ovlašteni u njegovo ime, a smatrate da je autorsko djelo kopirano na način koji predstavlja kršenje autorskih prava koje se odvija putem Usluge, možete poslati obavijest u pisanom obliku putem anamarija.mladinic@azop.hr .

 

Izmjene ovih Uvjeta korištenja

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. Ako je revizija značajna, uložit ćemo razumne napore kako bismo osigurali obavijest najmanje 15 dana prije nego što bilo koji novi uvjeti stupe na snagu. Ono što čini bitnu promjenu odredit će se prema vlastitom nahođenju. Novi uvjeti bit će objavljeni pod novom verzijom, a prethodni uvjeti bit će dostupni za referencu. 

 

Pristankom na nove Uvjete pružanja usluge i daljnjim korištenjem naše Usluge nakon što te izmjene stupe na snagu, slažete se da ćete biti obvezani revidiranim uvjetima. Ako se ne slažete s novim uvjetima, moći ćete to naznačiti i zatražiti brisanje vaših podataka. 

 

Prekid

Ako prekršite ove Uvjete pružanja usluge, možemo odmah ukinuti Vaš račun, bez prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja. Nakon raskida, vaše pravo na korištenje alata Olivia odmah prestaje te će vaši podaci biti izbrisani ubrzo nakon toga (omogućujući vrijeme za obradu zahtjeva).