OLIVIA
O nama

O NAMA


KONZORCIJ ARC2, PROJEKT SUFINANCIRAN IZ PROGRAMA"Građani, jednakost, prava i vrijednosti" NA TEMELJU SPORAZUMA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA BR. 101072630.


Referentna oznaka projekta: 101072630, Program "Građani, jednakost, prava i vrijednosti", Citizenship, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Call: CERV-2021-DATA, Topic: CERV-2021-DATA

Projekt financira: Europska komisija-EU

Trajanje projekta: 24 mjeseca, 2.rujna 2022 - 1.rujna 2024


Internetski alat Olivia izradili su partneri u okviru EU projekta ARC2, sufinanciranog od EU, u okviru projgrama Prava, Jednakost i Građanstvo. Naš interdisciplinarni istraživački tim sastoji se od stručnjaka za zaštitu podataka i informatike, matematike, statistike, pravnih i obrazovnih znanosti, te posjeduje bogato projektno i istraživačko iskustvo iz analitike učenja i srodnih područja.


Koordinator projekta: Agencija za zaštitu osobnih podataka

https://azop.hr/

  • voditeljica projekta: Anamarija Mladinić
  • Članovi ARC2 tima: Iva Katić, Siniša Kovačić, Barbara Šušić, Marija Vujeva, Marko Šijan, Marko Trošelj, Iva Kratzl, Ines Jurjević


Partneri u projektu:


Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

https://www.foi.unizg.hr/

Članovi ARC2 tima: Renata Mekovec, Darko Grabar, Danijel Filipović, Petra Vondra, Dario Grid, Tatjana Zrinski


Garante Privacy

https://www.garanteprivacy.it/web/garante-privacy-en

Članovi ARC2 tima: Luigi Montuori, Luciano Versace, Laura Ferola, Roberto Lattanzi, Francesco Modafferi, Federica Resta, Shara Monteleone


Sveučilište Vrije u Bruxellesu

https://www.vub.be/

Članovi ARC2 tima: Ashwinee Kumar, Cong Jao, Danaja Fabcic Povse, Olga Gkotsopoulou


Sveučilište u Firenci

https://www.unifi.it

Članovi ARC2 tima: Erik Longo, Valentina Pagnanelli, Chiara Favilli, Veronica Federico


Članovi nadzornog odbora:

Zdravko Vukić (AZOP), Renata Mekovec (FOI), Luigi Montuori (Garante), Andrea Simoncini (UNIFI), Paul Quinn (VUB)NAŠA MISIJA

U današnjem digitalnom dobu, zaštita privatnosti i osobnih podataka postaje važnija nego ikada prije. Naša misija je pomoći mikro, malim i srednjim poduzetnicima da prepoznaju važnost usklađivanja s zakonskim propisima o zaštiti podataka. Želimo im dočarati da usklađivanje s GDPR-om nije nepotreban teret, već prilika za unapređenje njihovog poslovanja.


Misija tima ARC2 je razviti inovativan i besplatan internetski alat „Olivia“, jednostavan za korištenje, s fokusom na podizanju svijesti među mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) o važnosti zaštite osobnih podataka. Primarni cilj ovog alata je pomoći poduzećima u razumijevanju njihovih zakonskih obveza vezanih uz zaštitu osobnih podataka. Kroz interaktivne kvizove, provjere znanja, upitnike za samoprocjenu te izradu internih akata za usklađivanje s zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, Olivia nastoji osnažiti poduzetnike olakšavajući im razumijevanje njihovih zakonskih obveza te implementaciju načela zaštite podataka, uključujući odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka koje obrađuju.NAŠA VIZIJA

Doprinositi stvaranju društva u kojem se potiče kultura zaštite osobnih podataka i privatnosti, a poduzeća grade svoj odnos s kupcima na temelju povjerenja te prepoznaju da ulaganje u zaštitu osobnih podataka i informacijsku sigurnost predstavlja isplativo ulaganje. Težimo stvaranju atmosfere u kojoj sva poduzeća prepoznaju važnost poštivanja temeljnog ljudskog prava na zaštitu osobnih podataka iprivatnost, čije nepoštivanje može rezultirati kršenjem drugih ljudskih prava. Želimo okružje u kojem poduzeća ne zloupotrebljavaju osobne podatke radi stjecanja profita, već omogućuju pojedincima ostvarivanje njihovih prava. Istovremeno, želimo da poduzeća transparentno informiraju pojedince o načinu i svrsi obrade njihovih osobnih podataka.