Uvjeti korištenja

Politika privatnosti

1. VODITELJ OBRADE

ARC II KONZORCIJ

 

Koordinator: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, tel: +3851 4609 000, fax: +3851 4609 099, e-mail: azop@azop.hr, www.azop.hr

 

Detaljnije informacije možete dobiti na sljedećoj internet poveznici: https://arc-rec-project.eu/konzorcij/, email: info@arc-rec-project.eu

 

2. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1.1. Vaše osobne podatke (ime, prezime i e-mail adresu) obrađujemo temeljem članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, odnosno u svrhu pružanja usluga definiranih u Uvjetima pružanja usluge.

1.2. Vaše osobne podatke (dob, spol, naziv radnog mjesta i organizacije u kojoj ste zaposleni) koji su nužni u svrhu istraživanja i analize potreba voditelja i izvršitelja obrade, a prvenstveno mikro, malih i srednjih poduzetnika, obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

 

3. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Na https://olivia-gdpr-arc.eu/ stranici koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

 

Na https://olivia-gdpr-arc.eu/ koriste se tehnički kolačići koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta i za koje nije potrebno tražiti Vašu privolu.

 

4. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte na: anamarija.mladinic@azop.hr 

 

Vaša prava su:

 

4.1. Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

 

4.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

 

4.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

 

4.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

4.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

 

4.5. Pravo na prigovor

Ako se prilikom obrade Vaših podataka pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

 

Zatraži pristup podacima


Zatraži brisanje podataka

 

Za ostvarivanje ostalih prava, obratite nam se na: anamarija.mladinic@azop.hr


Na sve zahtjeve u vezi ostvarivanja Vaših prava na zaštitu osobnih podataka odgovorit ćemo vam u zakonskom roku od mjesec dana. Ukoliko smatrate da je Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka povrijeđeno, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr.

 

 

5.DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke nećemo prosljeđivati drugim primateljima niti trećim stranama.

 

6. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

 

7. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke anonimiziramo ili brišemo.

 

8. KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti na: anamarija.mladinic@azop.hr


9. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani u skladu s načelom transparentnosti.