OLIVIA
O ARC2 projektu

O ARC2

https://arc-rec-project.eu/


PROJEKT SUFINANCIRAN IZ PROGRAMA"Građani, jednakost, prava i vrijednosti" NA TEMELJU SPORAZUMA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA BR. 101072630.


Referentna oznaka projekta: 101072630, Program "Građani, jednakost, prava i vrijednosti", Citizenship, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Call: CERV-2021-DATA, Topic: CERV-2021-DATA

Projekt financira: Europska komisija-EU

Trajanje projekta: 24 mjeseca, 2.rujna 2022 - 1.rujna 2024Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) igraju ključnu ulogu u europskom gospodarstvu. Ova poduzeća često se opisuju kao okosnica gospodarstva jer čine većinu tvrtki u Europi, pridonose značajnom dijelu bruto domaćeg proizvoda te stvaraju veći dio radnih mjesta. U cilju podrške MSP-ovima, Europska unija kontinuirano provodi različite inicijative, programi financiranja i politike koje su usmjerene na jačanje kapaciteta malih poduzeća te poticanje njihovog rasta i konkurentske pozicije.


Cilj ARC2 projekta je olakšati poduzetnicima usklađivanje s Općom uredbom o zaštitu podataka, smanjiti administrativni teret i financijske troškova, te im pomoći da uvide da će usklađivanje s zakonskim propisima o zaštitu podataka unaprijediti njihovo poslovanje i omogućiti im da stvore odnos povjerenja s svojim korisnicima/klijentima.

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) je najsveobuhvatniji zakonski propis kojim se uređuje prikupljanje i korištenje osobnih podataka građana EU-a.


Njime se omogućuje slobodno kretanje osobnih podataka unutar EU-a i na taj način potiče podatkovno gospodarstvo olakšavanjem prekogranične razmjene podataka, uz istodobnu zaštitu temeljnih prava pojedinaca.


Čak i nakon više od pet godinina pune primjene ove Uredbe, usklađenost s Općom uredbom o zaštiti podataka i dalje je izazov, posebno za mikro, male i srednje poduzetnik. Stoga postoji snažna potreba za razvojem praktičnih smjernica i digitalnih alata koji se mogu replicirati i u drugim državama članicama, a koji su prilagođeni potrebama MSP-ova, kako bi im se olakšala implementacija obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka.


Projekt ARC II izravno će se baviti navedenim pitanjima jer će Konzorcij ARC II:

  • razviti, interoperabilan i inovativan digitalni alat otvorenog koda „Olivia”, prilagođen posebnim potrebama MSP-ova i potpuno besplatan za sve korisnike;
  • provesti 20 radionica na različite teme iz Opće uredbe o zaštiti podataka u Hrvatskoj i 20 u Italiji tijekom kojih će MSP-ovi dobiti izravnu potporu u rješavanje njihovih specifičnih problema vezano za usklađivanje s Općom uredbom o zaštitu podataka;
  • provestikampanju za podizanje svijesti u hrvatskim i talijanskim medijima;
  • izraditi edukativne materijale i videozapise koji će biti dio Olivia alata, organizirati dvije validacijske radionice s ciljem dobivanja povratnih informacija od poduzetnika I prilagođavanja alata Olivia njihovim potrebama;
  • organizirati 2 međunarodne konferencije u svrhu diseminaciije rezultata projekata;
  • promicati digitalni alat Olivia i poticati poduzetnike, obrtnike i sve ostale voditelje/izvršitelje obrade da se njime koriste; i
  • podizanje svijesti zaštiti osobnih podataka u široj javnosti i jačanje prava ispitanika.


Ukupni očekivani izravni rezultat projekta ARC II je povećanje znanja i razumijevanja među mikro, malim i srednjim poduzenticima o njihovim obvezama koje proizlaze iz GDPR-a te talijanskog i hrvatskog pravnog okvira za zaštitu podataka.


Glavni projektni rezultat je digitalni alat za usklađivanje s Općom uredbom o zaštiti podataka “Olivia” koji je razvijen u otvorenom kodu, stoga bi ga sva tijela za zaštitu podataka mogla prilagoditi svojem nacionalnom zakonodavstvu i jeziku. Na taj će način će poduzetnici diljem EU-a imati koristi od rezultata projekta ARC II.